Kontakt: +48531210460

Zamknij (x)

Wyróżnione pytania

Sekcje FAQ

Zakupy

Warunki Gwarancji

 1. Zakup i Odbiór Produktu: Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia mebli pod kątem kompletności, funkcjonalności mechanizmów ruchowych oraz braku widocznych uszkodzeń w momencie zakupu.

 2. Wyłączenia z Gwarancji: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych złamaniami elementów konstrukcyjnych, przetarciami, rozdarciami, zaplamieniami tkaniny, przebiciami dna pojemników pościeli oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania, transportu, przenoszenia, montażu, lub zdarzeń losowych.

 3. Dokumentacja Gwarancyjna: Karta gwarancyjna wraz z potwierdzeniem zakupu stanowi jedyną podstawę do bezpłatnych napraw gwarancyjnych. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wydaje się.

 4. Zgłaszanie Wad: W przypadku stwierdzenia wad lub awarii produktu spowodowanych błędem producenta, nabywca powinien zgłosić się w punkcie zakupu, przedstawiając kartę gwarancyjną oraz paragon zakupu.

 5. Realizacja Napraw Gwarancyjnych: Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez producenta w terminie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ze sklepu.

 6. Przedłużenie Okresu Gwarancyjnego: Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas trwania procedury reklamacyjnej, jeżeli w tym czasie wada uniemożliwiała korzystanie z mebla.

 7. Realizacja Roszczeń Gwarancyjnych: Roszczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części, lub naprawę produktu w zakładzie producenta. W porozumieniu z użytkownikiem, dopuszcza się możliwość zastosowania upustu ceny bez dalszych zobowiązań gwarancyjnych.

 8. Wymiana Produktu lub Zwrot Środków: W przypadku niemożności realizacji zobowiązań gwarancyjnych przez producenta, nabywca ma prawo do wymiany mebla na nowy, wolny od wad, lub do zwrotu zapłaconej kwoty przy jednoczesnym zwrocie mebla do producenta.

 9. Realizacja Upustu Ceny lub Zwrotu Gotówki: Upust ceny lub zwrot gotówki dla nabywcy będzie realizowany przez punkt sprzedaży, na podstawie wystawionej przez producenta faktury korygującej do faktury sprzedaży.

 10. Zwłoka w Realizacji Reklamacji: Zwłoka w realizacji reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel producenta zgłosił się u użytkownika w uzgodnionym terminie i nie mógł dokonać naprawy z przyczyn leżących po stronie użytkownika. Nowy termin załatwienia reklamacji zostanie ustalony na kolejne 21 dni z 3-dniowym wcześniejszym powiadomieniem.

 11. Rezygnacja z Uprawnień Gwarancyjnych: Jeżeli użytkownik dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy, uznaje się, że zrezygnował z uprawnień gwarancyjnych.

 12. Utrata Uprawnień Gwarancyjnych: Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku uszkodzeń produktu spowodowanych przez niego samego, np. w wyniku nienależytego użytkowania, przechowywania, braku lub złej konserwacji, lub dokonania naprawy przez osoby nieupoważnione.

 13. Prawa Konsumenta: Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

 14. Bezpłatne Naprawy Gwarancyjne: Producent zapewnia nabywcy bez dodatkowych opłat bezpłatne naprawy gwarancyjne, zgodnie z warunkami gwarancji.

 15. Składanie Roszczeń: Roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej należy składać w punkcie zakupu mebla.

 16. Zasięg Terytorialny Gwarancji: Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Instrukcje i Informacje dla Użytkownika

 1. Eksploatacja Mebla: Mebel należy eksploatować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi/instrukcją montażu.

 2. Umiejscowienie Mebli Tapicerowanych: Mebli tapicerowanych nie należy umieszczać bliżej niż pół metra od źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy kuchenki, oraz w pomieszczeniach o wilgotności powietrza powyżej 70%.

 3. Ochrona przed Uszkodzeniami Mechanicznymi: Chronić meble przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak siadanie lub stawanie na nieodpowiednich częściach mebla.

 4. Właściwości Tkanin Welurowych: Wysokogatunkowe tkaniny welurowe mogą różnic się odcieniami w zależności od padającego światła, co jest naturalną cechą tego typu materiału, a nie powodem do reklamacji.

 5. Wycieranie się Tkanin Jeansowych: Tkaniny jeansowe mogą ulegać wycieraniu koloru w trakcie użytkowania, co nie może być podstawą do reklamacji.

 6. Czyszczenie Eco-skóry: Tkaniny typu Eco-skóra należy czyścić miękką szmatką zanurzoną w roztworze wody i szarego mydła, a następnie dokładnie wytrzeć do sucha.

 7. Unikanie Środków Chemicznych: Do czyszczenia tkanin obiciowych nie używać środków chemicznych, takich jak rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna, czy alkohol.

 8. Pielęgnacja Tkanin: Dla ogólnej pielęgnacji, wystarczy co pewien czas oczyszczenie zewnętrznej powierzchni tapicerki miękką szczotką do ubrań lub odkurzaczem z nasadką do tapicerki.

 9. Usuwanie Plam:

  • Grube zabrudzenia ostrożnie zeskrobać tępym narzędziem.
  • Czyścić miękką, białą, bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie, okrężnymi ruchami bez wywierania większego nacisku.
  • Pozostawić do naturalnego wyschnięcia, nie używać suszarki.
  • Jeżeli konieczne, powtórzyć powyższe czynności.
  • Przy trudnych plamach można użyć delikatnego mydła.
  • Po wyschnięciu, przeczesać miejsca oczyszczone szczotką do ubrań.
 10. Równomierne Użytkowanie: Każdy mebel tapicerowany powinien być użytkowany na całej jego powierzchni równomiernie, aby uniknąć różnic w odkształcaniu się warstwy sprężynującej i punktowemu zagniataniu tkaniny.

 11. Fałdowanie Tkaniny: Fałdowanie lub marszczenie się tkaniny, szczególnie na szerokich siedziskach, jest naturalnym zjawiskiem spowodowanym obciążeniem siedziska oraz oddziaływaniem ciepłoty i wilgotności ciała.

Uwagi:

 1. Rozjaśnienie Kolorów: Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów.
 2. Próba Czyszczenia: Zawsze przeprowadzać próbę czyszczenia na mało widocznym miejscu tapicerki, aby sprawdzić, jak kolory zachowują się przy czyszczeniu.
 3. Środki do Czyszczenia: Środki przeznaczone do czyszczenia mebli są dostępne w ogólnodostępnym handlu.

Instrukcje Obsługi i Konserwacji Mebli

 1. Rozpakowywanie Mebla:

  • Unikać używania ostrych lub niebezpiecznych narzędzi podczas rozpakowywania mebli, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
 2. Eksploatacja Mebli:

  • Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, aby zapewnić ich długotrwałą trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
 3. Przenoszenie Mebli:

  • Podczas przenoszenia, trzymać meble za stałe elementy konstrukcyjne, aby uniknąć uszkodzeń lub niebezpiecznych sytuacji.
 4. Umiejscowienie Mebli:

  • Meble ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1 metr od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przegrzaniem.
 5. Ochrona przed Warunkami Atmosferycznymi:

  • Zabezpieczyć meble przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg lub nadmierne nasłonecznienie.
 6. Obciążenie Mebli:

  • Unikać powodowania dużego obciążenia w miejscach do tego nieprzystosowanych, aby uniknąć uszkodzeń strukturalnych lub awarii mebli.
 7. Przechowywanie Mebli:

  • Meble przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze od 15 do 30°C oraz wilgotności powietrza od 40 do 70%, aby zapewnić optymalne warunki i zachować jakość produktu.
 8. Niedozwolone Zachowania:

  • Siadanie na podłokietnikach, zagłówkach, oparciach oraz miękkich elementach konstrukcyjnych jest niedozwolone, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić bezpieczne użytkowanie mebli.

Rozkładanie sofy

Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewni bezpieczne i długotrwałe użytkowanie mebli, a także pomoże w utrzymaniu ich estetycznego wyglądu i funkcjonalności przez długi czas.

Warunki gwarancji

Informacje Dodatkowe dla Klientów

 1. Różnice Kolorystyczne:

  • Prosimy zauważyć, że kolory prezentowane na stronach internetowych mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli ze względu na różnice w ustawieniach monitora lub warunkach oświetleniowych.
 2. Zmiany Konstrukcyjne:

  • Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych w meblach, które jednak nie zmieniają ich ogólnego charakteru. Takie aktualizacje mają na celu ulepszenie produktu lub dostosowanie do zmieniających się standardów branżowych.
 3. Tolerancja Wymiarów dla Mebli Tapicerowanych:

  • W przypadku mebli tapicerowanych, dopuszczalna tolerancja wymiarów wynosi ± 50mm. Taka tolerancja jest typowa dla branży meblowej i wynika z charakteru materiałów tapicerskich oraz procesu produkcji.

Powyższe informacje mają na celu zapewnienie transparentności oraz ułatwienie klientom zrozumienie specyfiki oferowanych produktów. Zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości.

Warunki Gwarancji do pobrania

Wyświetl całość

Aby anulować swoje zamówienie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zaloguj się na swoje konto: Wejdź na naszą stronę i zaloguj się na swoje konto klienta.

 2. Przejdź do zakładki "Moje zamówienia": Znajdziesz tam listę wszystkich swoich zamówień.

 3. Wybierz zamówienie do anulowania: Kliknij na numer zamówienia, które chcesz anulować.

 4. Kliknij "Anuluj zamówienie": Jeśli Twoje zamówienie nie zostało jeszcze wysłane, powinieneś zobaczyć opcję "Anuluj zamówienie". Kliknij ją.

 5. Potwierdź anulowanie: Mogą Cię poprosić o potwierdzenie anulowania zamówienia lub podanie powodu anulowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeśli nie widzisz opcji anulowania zamówienia lub masz problemy z anulowaniem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Może to oznaczać, że Twoje zamówienie zostało już wysłane lub jest w trakcie przygotowywania do wysyłki.

Pamiętaj, że anulowanie zamówienia jest możliwe tylko do momentu jego wysyłki. Po wysłaniu zamówienia proces anulowania staje się bardziej skomplikowany i może wiązać się z dodatkowymi opłatami.


Wyświetl całość

JAK UZYSKAĆ KREDYT w BNP PARIBAS

KROK 1

WYBIERZ TOWAR I ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Złóż zamówienie w sklepie internetowym. Jako formę płatności wybierz raty Banku BNP Paribas, gdy wartość zakupów wynosi min. 100 zł.

KROK 2

PRZYGOTUJ DOWÓD OSOBISTY ORAZ NUMER NIP TWOJEGO PRACODAWCY, NASTĘPNIE WYPEŁNIJ WYSŁIJ WNIOSEK.

Zapoznaj się z warunkami wnioskowania o kredyt oraz dokumentami dla kredytu ratalnego dostępnymi na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-ratalny-w-sklepach-internetowych.

Wypełnij wniosek kredytowy. Wniosek kredytowy uzupełnisz szybciej, jeśli zezwolisz Bankowi BNP Paribas na jednorazowy dostęp do informacji o Twoim rachunku w innym banku w celu potwierdzenia Twoich danych. W tym celu zaloguj się na Twoje osobiste konto. Na podstawie danych konta za Twoją zgodą uzupełnimy dane we wniosku oraz potwierdzimy Twoją tożsamość. Możesz pominąć ten krok, jeżeli chcesz uzupełnić wniosek samodzielnie. Sprawdź poprawność wpisanych przez Ciebie danych i wyślij wniosek do Banku BNP Paribas.

Pamiętaj! Uzupełnij wniosek uważnie na podstawie danych zawartych w Twoim dokumencie tożsamości.

KROK 3

ZAAKCEPTUJ UMOWĘ

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej pobierz umowę kredytową na swoje urządzenie, zapoznaj się z jej treścią a następnie potwierdź umowę. Jeśli nie potwierdziłeś swojej tożsamości na wniosku kredytowym, zrób to teraz: zaloguj się do swojego konta osobistego w Twoim banku i skorzystaj z usługi dostępu do informacji o rachunku lub wykonaj przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł z konta, którego jesteś właścicielem.

KROK 4

CIESZ SIĘ ZAKUPAMI! KORZYSTAJ Z BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ GOONLINE!

Zamówiony towar zostanie wysłany przez sklep niezwłocznie po zawarciu umowy. Harmonogram spłaty zostanie wysłany do Ciebie e-mailem. Informujemy, że numer konta do spłaty, termin płatności raty, historię rachunku znajdziesz również w bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji mobilnej GOmobile. Zachęcamy do pobrania aplikacji z Google Play lub App Store.

Najczęstsze przyczyny odmów z powodu błędnie wprowadzonych danych:

podawanie zdrobnienie zamiast pełnego imienia. Przykład: Klient we wniosku wpisuje Janek zamiast Jan. 

Niestosowanie polskich znaków. Przykład: Sławomir zamiast Sławomir.

Błędnie wprowadzona data wydania lub ważności dokumentu tożsamości.

Błędnie podany adres email uniemożliwia sfinalizowanie zakupu.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony.

Jak uzyskać kredyt BNP?

Wyświetl całość

Proces Reklamacyjny w SofaMarket.pl

W SofaMarket.pl jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów najwyższej jakości. Mimo naszych starań, rozumiemy, że mogą wystąpić sytuacje, w których produkt nie spełnia oczekiwań klienta z powodu wad fabrycznych lub innych niezgodności. W takim przypadku, chcemy zapewnić naszym klientom prosty i skuteczny proces reklamacyjny.

 1. Zgłoszenie Reklamacji: Jeżeli zauważysz wady w zakupionym produkcie, pierwszym krokiem jest zgłoszenie reklamacji. Aby to zrobić, prosimy o wypełnienie naszego formularza reklamacyjnego. Prawidłowe wypełnienie formularza pozwoli nam na szybką reakcję i podjęcie niezbędnych działań.

 2. Termin Rozpatrzenia: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od momentu jej złożenia. Dążymy jednak do tego, aby proces ten był jak najszybszy i jak najbardziej komfortowy dla naszych klientów.

 3. Nasze Zobowiązanie: Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta. W przypadku stwierdzenia wad produktu lub innych niezgodności, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby rozwiązać problem w sposób satysfakcjonujący dla klienta.

Mamy nadzieję, że zakupy w SofaMarket.pl dostarczą Państwu wiele radości i zadowolenia. Jeżeli jednak pojawią się jakiekolwiek problemy, chcemy zapewnić, że jesteśmy tutaj, aby pomóc. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących procesu reklamacyjnego lub innych kwestii, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 531210460.


Wyświetl całość

W SofaMarket.pl dążymy do zapewnienia naszym klientom jak największej elastyczności w zakresie płatności za zakupione produkty. Z przyjemnością informujemy, że oferujemy możliwość zakupu na raty, co pozwala na rozłożenie kosztów zakupu na dogodne dla klienta raty miesięczne.

Kluczowe informacje dotyczące zakupu na raty:

 1. Elastyczność: Oferujemy sprzedaż ratalną, która pozwala klientom na rozłożenie kosztów zakupu na kilka miesięcy, dzięki czemu zakup wymarzonych mebli staje się bardziej dostępny.
 2. Proste Zasady: Nasza oferta ratalna opiera się na jasnych i prostych zasadach, co sprawia, że proces zakupu jest przejrzysty i bezproblemowy.
 3. Informacje na Stronach Produktów: Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu na raty, w tym warunki oraz wymagania, znajdują się bezpośrednio na stronach poszczególnych produktów. Dzięki temu klienci mogą łatwo i szybko sprawdzić dostępne opcje finansowania przed dokonaniem zakupu.

Zakup na raty to doskonała opcja dla tych, którzy chcą rozłożyć koszty zakupu na dłuższy okres czasu, zachowując jednocześnie płynność finansową. Wierzymy, że dzięki tej opcji zakup w SofaMarket.pl stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla naszych klientów.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące możliwości zakupu na raty lub innych form płatności dostępnych w naszym sklepie, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem obsługi klienta.


Wyświetl całość

W SofaMarket.pl stawiamy jakość naszych produktów na pierwszym miejscu. Z tego powodu pragniemy poinformować, że każdy z naszych produktów jest objęty gwarancją producenta trwającą co najmniej 24 miesiące. Oznacza to, że w okresie co najmniej dwóch lat od daty zakupu, jeżeli zostaną stwierdzone wady fabryczne lub jakiekolwiek niezgodności z opisem produktu, nasi klienci mają pełne prawo do zgłoszenia reklamacji.

Gwarancja ma na celu zapewnienie klientom pewności, że meble zakupione w SofaMarket.pl nie tylko spełnią ich oczekiwania, ale również posłużą przez długie lata. Nasz dedykowany zespół jest zawsze gotów udzielić wsparcia oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące gwarancji.

Podsumowanie Kluczowych Informacji:

 • Gwarancja producenta obejmuje okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakupu.
 • Zakres gwarancji uwzględnia wady fabryczne oraz wszelkie niezgodności z opisem produktu.
 • W momencie stwierdzenia wady w okresie objętym gwarancją, klient posiada prawo do zgłoszenia reklamacji.

Mamy nadzieję, że produkty z SofaMarket.pl dostarczą Państwu wiele radości i zadowolenia. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki gwarancyjnej lub innych zagadnień, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.


Wyświetl całość

Oczywiście! Z wielką przyjemnością zapraszamy do odwiedzenia naszego Salonu Meblowego SOFAMARKET.pl. W naszym salonie mają Państwo unikalną okazję do zapoznania się z pełnym asortymentem naszych mebli, poczucia ich faktury, oceny jakości wykonania oraz skonsultowania się z naszymi ekspertami w zakresie aranżacji wnętrz.

Adres salonu: ul. Przemysłowa 6, 13-230 Lidzbark

W naszym salonie:

 • Doradztwo: Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, pomóc w wyborze idealnych mebli dla Państwa przestrzeni oraz udzielić porad dotyczących pielęgnacji i konserwacji.

 • Jakość: Oferujemy możliwość bezpośredniego sprawdzenia jakości materiałów i wykończenia naszych produktów.

 • Inspiracja: Nasze ekspozycje są regularnie aktualizowane, prezentując najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz, co może dostarczyć inspiracji do Państwa własnych projektów.

Zachęcamy do odwiedzenia nas osobiście i doświadczenia wszystkiego, co SOFAMARKET.pl ma do zaoferowania.

Wyświetl całość

Tak, oferujemy możliwość osobistego odbioru zakupionych mebli. Rozumiemy, że niektórzy z naszych Klientów preferują bezpośredni odbiór produktów, aby osobiście upewnić się co do ich jakości i stanu.

Jak to zrobić?

 1. Składanie Zamówienia: Podczas procesu zakupowego, w sekcji wyboru formy dostawy, prosimy o zaznaczenie opcji "Odbiór osobisty".
 2. Potwierdzenie: Po złożeniu zamówienia, nasz zespół przygotuje produkty do odbioru i poinformuje Państwa mailowo lub telefonicznie o możliwości odbioru.
 3. Lokalizacja: Odbiór osobisty odbywa się w naszym sklepie firmowym:

  SofaMarket Salon Meblowy
  Adres: ul. Przemysłowa 6, 13-230 Lidzbark

 4. Godziny Odbioru: Nasz sklep jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00 oraz w soboty od 10:00 do 13:00. Prosimy o odbiór zakupionych produktów w tych godzinach.

 5. Wsparcie: Nasz wykwalifikowany personel jest dostępny na miejscu, aby pomóc w ewentualnym załadunku mebli oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących produktu.

Dodatkowe Informacje: Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące procesu odbioru osobistego, zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i wsparcia.


Wyświetl całość

Aby anulować swoje zamówienie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zaloguj się na swoje konto: Wejdź na naszą stronę i zaloguj się na swoje konto klienta.

 2. Przejdź do zakładki "Moje zamówienia": Znajdziesz tam listę wszystkich swoich zamówień.

 3. Wybierz zamówienie do anulowania: Kliknij na numer zamówienia, które chcesz anulować.

 4. Kliknij "Anuluj zamówienie": Jeśli Twoje zamówienie nie zostało jeszcze wysłane, powinieneś zobaczyć opcję "Anuluj zamówienie". Kliknij ją.

 5. Potwierdź anulowanie: Mogą Cię poprosić o potwierdzenie anulowania zamówienia lub podanie powodu anulowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeśli nie widzisz opcji anulowania zamówienia lub masz problemy z anulowaniem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Może to oznaczać, że Twoje zamówienie zostało już wysłane lub jest w trakcie przygotowywania do wysyłki.

Pamiętaj, że anulowanie zamówienia jest możliwe tylko do momentu jego wysyłki. Po wysłaniu zamówienia proces anulowania staje się bardziej skomplikowany i może wiązać się z dodatkowymi opłatami.


Wyświetl całość
 1. Miejsce Dostawy: Dla przesyłek kurierskich, meble są dostarczane do najbliższego dostępnego punktu, do którego kierowca może bezpiecznie dojechać pojazdem, z uwzględnieniem zachowania integralności pojazdu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

 2. Wyładunek i Ochrona Mebli: Kierowca ma obowiązek wyładować meble z pojazdu w miejscu wskazanym przez Klienta. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śnieg czy trudne warunki terenowe, kierowca jest zobowiązany wspomóc Klienta w bezpiecznym odbiorze mebli bezpośrednio z pojazdu. W razie potrzeby, Klient może wskazać zadaszone miejsce, które umożliwi wyładunek mebli bez narażenia ich na uszkodzenia czy zabrudzenia.

 3. Odpowiedzialność Klienta: Po odbiorze towaru od kuriera, odpowiedzialność za jego stan przechodzi na Klienta. Zalecamy dokładne sprawdzenie przesyłki podczas jej odbioru, aby upewnić się co do jej stanu i kompletności.


Wyświetl całość

W SofaMarket.pl stawiamy na najwyższy standard obsługi klienta. W związku z tym pragniemy wyjaśnić zasady dotyczące dostawy z opcją wniesienia produktu.

Dla przesyłek realizowanych przez firmy kurierskie, nie jesteśmy w stanie zagwarantować ani płatnej, ani bezpłatnej usługi wniesienia zakupionego towaru do wnętrza mieszkania lub domu klienta. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do pracownika firmy kurierskiej i jest zgodna z ich wewnętrznymi procedurami.

Zawsze dbamy o to, by nasi klienci byli wcześniej poinformowani o planowanym terminie dostawy. W związku z tym, zachęcamy do zapewnienia odpowiedniej liczby osób, które pomogą w odebraniu i wniesieniu produktu w dniu dostawy.

Pragniemy podkreślić, że kurierzy nie mają obowiązku wniesienia przesyłki. Prosimy o zrozumienie i niewymuszanie na nich tej dodatkowej usługi.

Uwaga: Istnieją sytuacje, w których dostawa z wniesieniem jest możliwa. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli jesteś zainteresowany taką usługą, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów, terminu oraz ewentualnych kosztów związanych z wniesieniem.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji:


Wyświetl całość

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione produkty w jak najkrótszym czasie. Oto jak wygląda nasz standardowy czas dostawy:

 • Produkty Dostępne od Ręki: Jeśli produkt jest dostępny w naszym magazynie, realizacja wysyłki odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych.

 • Produkty na Zamówienie: W przypadku produktów, które wymagają indywidualnej produkcji, czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 4 tygodni.

 • Szczegółowe Informacje: Aby uzyskać dokładne informacje o czasie dostawy konkretnego produktu, prosimy o odwiedzenie strony danego produktu w naszym sklepie.

Zachęcamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości:

Wyświetl całość

Tak, w SofaMarket.pl oferujemy możliwość zamówienia próbek tkanin. Aby to zrobić, odwiedź stronę Próbki materiałów.

Sposób wysyłki i czas realizacji: Próbki tkanin są wysyłane listem poleconym i dotrą do Ciebie w ciągu 3-4 dni od momentu zamówienia.

Koszty przesyłki: Dobra wiadomość! Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z przesyłką próbek tkanin.


Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 531 210 460 lub poprzez e-mail na adres [email protected].

Wyświetl całość

Polityka zwrotów SofaMarket.pl

Rozumiemy, że nie zawsze zakupione produkty spełniają oczekiwania. W SofaMarket.pl dajemy Ci możliwość zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi krokami dotyczącymi procesu zwrotu:

 1. Przygotowanie Produktu: Jeśli produkt został już rozpakowany i zmontowany, prosimy o jego demontaż w taki sposób, aby wrócił do stanu początkowego.

 2. Pakowanie: Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zapakowany w karton i wszystkie jego elementy są zabezpieczone. Zważywszy na to, że przewoźnik będzie odbierał paczkę, konieczne jest jej odpowiednie zabezpieczenie. W przypadku wątpliwości dotyczących pakowania, prosimy o kontakt - chętnie pomożemy.

  Uwaga: Niewłaściwe zabezpieczenie produktu może prowadzić do jego uszkodzenia, co uniemożliwi nam dokonanie zwrotu pieniędzy.

 3. Dokumentacja: Prosimy o zrobienie zdjęć przygotowanej do wysyłki paczki i dołączenie ich do formularza zwrotu. Zdjęcia te są niezbędne do wydania dyspozycji dla przewoźnika oraz oszacowania kosztów zwrotu.

 4. Formularz Zwrotu: Prosimy o wypełnienie dostępnego formularza zwrotu.

 5. Kurier: Po otrzymaniu i potwierdzeniu zgłoszenia, zorganizujemy odbiór przesyłki w dogodnym dla Ciebie terminie. Dostarczymy również niezbędne dokumenty przewozowe i poinformujemy o koszcie zwrotu.

Proces zwrotu pieniędzy:

Po otrzymaniu przesyłki, dokonamy weryfikacji produktu. Następnie, w ciągu 14 dni od daty odbioru produktu przez naszą firmę, dokonamy zwrotu należności. Prosimy jednak pamiętać, że kwota zwrotu będzie pomniejszona o koszty przesyłki zwrotnej.

Uwaga: Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie klientom indywidualnym, którzy dokonali zakupu bez podawania numeru NIP.

Kontakt:

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami:


Wyświetl całość
Pokaż więcej
Loading...